Investering i förnybar energi

Från och med den 27 augusti 2015 kan du söka investeringsstöd för åtgärder som främjar tillgång till och användningen av förnybar energi, samt ökar användningen av avfall-, rest- och biprodukter till energi.

När får jag beslut om företagsstöd?

Vi beräknar att påbörja handläggningen av de ärenden som kom in 2016 under sommaren/hösten 2017.

​​I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 200 000 euro, vilket motsvarar cirka 1 800 000 kronor, per stödmottagare och tre år. Stödnivån är 40 procent av stödberättigade utgifterna. De stödberättigade utgifter ska uppgå till minst 100 000 kronor för att komma ifråga för stöd.

Stöd kan ges till investering i teknik, utrustning och anläggningar för framställning av förnybar energi samt förädling av energiråvara.  

Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett förändrat klimat.  

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Bilaga – bedömning regionala urvalskriterier 

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av de regionala urvalskriterierna i ansökan till företagsstödet. Gå igenom regionala urvalskriterier i bedömningsgrunderna ovan och skriv en kort motivering, i bilagan, till de villkor du anser att du uppfyller.

Bilaga till bedömning av regionala urvalskriterier.

Obs! De regionala urvalskriterierna är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om företagsstöd.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats
.

Ansökan om stöd via ”Mina sidor”

Du ansöker om stödet digitalt via ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats.

Om du behöver skicka pappershandlingar med ”vanliga” posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling