Sök företagsstöd

Här hittar du information om de olika stöd som går att söka och hur du går tillväga med din ansökan.

​Du kan söka...

Investering för energieffektivisering samt energigrödor i jordbruks- och trädgårdsföretag
För dig som investerar i energieffektiv utrustning som minskar företagets energianvändning, eller anlägger energiskog av salix, poppel eller hybridasp.  

Investering för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i jordbruks- och trädgårdsföretag
För dig som investerar i anläggning eller utrustning för till exempel lager och spridning av stallgödsel eller rötrester.  

Investering i förnybar energi  
För dig som investerar i förnybar energi som till exempel sol- och bioenergi.  

Investering i gödselbaserad biogas  
För dig som investerar i biogasanläggning med kringutrustning för rötning av gödsel.

Lokala klimatinvesteringar - investering för att minska utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering eller förnybar energi 
För dig som gör en investering som har stor positiv klimateffekt.

Investering i solceller
För dig som investerar i solceller. Stödet kan sökas av företag, offentlig organisation och privatpersoner

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft i jordbruks- och trädgårdsföretag
För dig som investerar i innovativ teknik eller effektivare produktion.  

Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare  
För dig som startar ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för första gången och är under 40 år.

Investeringsstöd för livsmedelsförädling  
För dig som investerar i livsmedelsförädling av jordbruksprodukter.  

Investeringsstöd för att skapa nya jobb  
För dig som gör en investering i landsbygdsföretag utanför jordbruks- och trädgårdsnäringen. 

Hur söker jag stöd?

Ansökan av företagsstöd sker via ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Det går även att bifoga bilagor digitalt. De handlingar du inte har digitalt eller själv kan skanna in, kan du skickas till skanningsföretaget i Söderhamn. Adressen dit är: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FE 40, Box 204, 826 25 Söderhamn. Var noga med att ange ditt namn och ärendenummer eller organisationsnummer på alla handlingar så att de kan kopplas ihop med din digitala ansökan. Alla handlingar ska också vara underskrivna av behörig person. 

Vem som beviljas företagsstöd avgörs av de prioriteringar som anges i Länsstyrelsens handlingsplan. Investeringen ska finnas kvar i minst fem år räknat från slutbesiktningen. 

Senaste nytt om landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om de olika stöden på Jordbruksverkets webbplats

 Content Editor

​Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling