Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel och bensinstationer.

I Västra Götalands län finns de regionala tillväxtmedlen hos Västra Götalandsregionen. Läs mer om företagsfinansiering på Västra Götalandsregionens webbplats

Hur går det med min ansökan?

På respektive stöds hemsida ser du hur vi ligger till i handläggningen.

Ta för vana att med jämna mellanrum gå in på Mina sidor och se om det hänt någonting med din ansökan, till exempel en begäran om komplettering.

Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 

Ett nytt landsbygdsprogram har införts i Sverige. Programmet gäller fram till 2020. Stöden i det nya programmet öppnar för ansökan under perioden 2014 till 2016.  

Företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Läs mer om landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsens webbplats 

Läs mer om Landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats 

 Så här söker du utbetalning

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling