Om projektet

För att öka areal naturbetesmark visar vi på vägar till ökad lönsamhet för nötköttsproduktion på naturbetesmark. Vi visar också hur du styr skötseln av dina naturbetesmarker. Det ger på lång sikt en ökad biologisk mångfald. Dessutom bidrar det till miljömålen. Det kan i sin tur leda till högre värdering av svensk nötköttsproduktion och av svenskt odlingslandskap hos konsumenterna.
En samling människor står samlade på en höjd

Projektet drivs i partnerskap med Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Länsstyrelsen bjuder in lantbrukare och markägare att delta i bland annat inspirationsträffa, fördjupningskurser och rådgivning. SLU gör en undersökning av allmänhetens betalningsvilja.

​Undersökning av allmänhetens betalningsvilja

I projektet genomförs en undersökning av hur mycket allmänheten tycker om olika typer av beteslandskap. Där tittar man också på betalningsvilja för naturbeteskött och öppna beteslandskap jämfört med igenväxta. Undersökningen utgår från verkliga bilder av betade marker och övergivna marker. Det kan ge argument för framtida miljöersättningar.

Kännedom om vilka landskap allmänheten vill ha kan användas i marknadsföringen av naturbeteskött. Det finns idag en del produkter som marknadsförs som naturbeteskött, men det finns utrymme för fler. Undersökningen genomförs av Karl-Ivar Kumm, SLU.

Projektsamarbeten

Vi samarbetar med flera andra projekt, bland annat:

Minska avståndet mellan konsument och producent inom animalieproduktionen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen.

Projektets ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av animalieproduktionen i länet och bland annat knyta samman kedjan från produktion till konsumtion genom att öka kunskapen kring både produktionen och vad det är som konsumenten efterfrågar.

Uppfödning av korsningskalvar av mjölk- och köttras på naturbetesmark, SLU.

Projektet ska stimulera till ökad nötköttsproduktion på naturbetesmarker, genom att fördelar med en ny uppfödningsmodell påvisas. Korsningskalvens ökade tillväxt med flera egenskaper som stut på naturbetesmark jämförs med mjölkraskalvens, liksom lönsamheten i uppfödningen.