Odla och föda upp

Två får på en äng

Om mat är livet är primärproducenterna livets källa. Men vad är egentligen en primärproducent? Jo, det är någon som odlar till exempel spannmål, frukt, grönsaker, kryddor, föder upp djur, odlar bi eller driver en fiskodling. Det är helt enkelt hos primärproducenterna som livsmedelskedjan börjar.

Små och stora lantbruk och gårdar skapar sysselsättning på landsbygden. För Matlandet är primärproducenterna helt avgörande. Ju fler gårdar, desto mer regionalproducerad mat. Kanske är du intresserad av att odla ekologiska grönsaker, skaffa höns eller föda upp lamm? Vi hjälper dig gärna att komma igång.

I högerspalten hittar du kontaktuppgifter till våra rådgivare och länkar till andra som kan hjälpa dig att börja med primärproduktion.

Efterfrågan på trädgårdsprodukter

Det finns en stor efterfrågan på trädgårdsprodukter och med rätt odlingsteknik kan produktionen bli lönsam.

Ta del av våra odlingsbeskrivningar för bär och fleråriga grönsaker eller kontakta någon av våra rådgivare.  

Andelsodling

Andelsodling innebär att privata småodlare hyr mark på en gård, så kallad ”Land sharing”. Detta resulterar i ett utökat samarbete mellan konsumenter och lantbrukare i stadens närhet.

Samarbetet kan vara allt från att köpa en del av skörden i förväg, teckna en prenumeration på grönsaker eller hyra en odlingsbädd för att odla själv. Det sistnämnda är ett bra sätt att odla för husbehov med hjälp av jordbruksmaskiner och samtidigt ta del av andra odlares erfarenheter.

Matlandet i Västra Götaland har inlett ett samarbete med Mistra Urban Futures i Göteborg. Målet är att öka kontakten mellan den ökande efterfrågan på lokalproducerad mat i stadsområdena med intresserade producenter.

Mistra Urban Futures har ett projekt, Grön Produktion, som ska skapa kunskap om bland annat alternativa affärsmodeller.

Kanske är detta en företagsidé som passar dig?

Kontakta Lina Morin, lina.morin@lansstyrelsen.se, 070- 376 21 89 eller Sara Danielsson, Grön Produktion Mistra Urban Futures sara@designstories.se, telefon 073-700 43 63 om du är intresserad.

Läs mer om andelsjordbruk.

Stadsodling

Bökande grisar och spirande grönsaksplantor i stadsmiljö är inte helt ovanliga syner i större städer. Outnyttjade ytor i städernas utkanter, på tak och ödetomter nyttjas som mer eller mindre tillfälliga odlingsytor. Stadsodling ersätter inte landsbygdens produktion, men väcker konsumenten. Det finns en inneboende längtan och fascination hos människor att se något växa.

Registrera din verksamhet

Om du är en primärproducent ska du registrera din anläggning eller verksamhet hos länsstyrelsen. Anledningen är att den mat vi äter ska vara säker och att ingen ska bli sjuk av den. Läs mer om registrering av primärproduktion.

Fiskodling

För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen. Kontakta Vattenvårdsenheten så kan de berätta vad som gäller och vilka tillstånd som krävs.

 

EU-logga