Förädla råvaran

Närbild på flaskor med etiketten äpplemust

​En bra produkt är sprungen ur en bra råvara. Processen mellan råvara och produkt är det vi kallar livsmedelsförädling. Genom kreativ livsmedelsförädling kan helt nya produkter eller smaker skapas. Använd din fantasi och dina egna eller grannens råvaror. Prova dig fram, börja i liten skala och väx allteftersom. Innan du börjar producera livsmedel ska du registrera din verksamhet hos kommunens miljökontor eller motsvarande.

Rådgivning och utbildning

Länsstyrelsen hjälper dig med råd och vägledning i alla frågor som rör förädling av råvaror. Vi genomför regelbundet grundläggande utbildningar inom livsmedelshygien.

Våra utbildningar inom livsmedelssäkerhet.

Behöver du veta mer om livsmedelssäkerhet: vilka tillstånd som krävs, hur lokalen kan utformas eller kontakten med myndigheter? Kontakta Johanna Eriksson, på telefonnummer 010-224 52 23 för mer information.

Stöd till livsmedelsförädling 

Har du ett landsbygdsföretag och vill satsa på livsmedelsförädling kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Just inom livsmedelsförädling finns fortfarande pengar kvar att söka.

Investeringen kan användas till att göra i ordning en godkänd lokal genom att anpassa en befintlig byggnad eller bygga nytt. Stödet kan också användas till investering i maskiner som ger bättre arbetsmiljö och effektiviserar arbetet eller till utrustning som behövs för verksamheten.

Läs mer om stöd till livsmedelsförädling

Nya broschyrer för små livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har tagit fram tre broschyrer, som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Du kan ladda ned broschyrerna i högerspalten.

EU-logga

 

 Frågor och svar

 Läs mer om att förädla råvaran

 Läs mer om livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet