Utbildningar inom livsmedelssäkerhet

Är du intresserad av grupprådgivningar och grundkurser inom livsmedelssäkerhet? Eller vill du kanske veta mer om livsmedelslagstiftning och utformning av livsmedelslokaler? På den här sidan hittar du kurser inom dessa ämnen.

​Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i nuvarande landsbygdsprogram (2014-2020) valt att investera i länets matproduktion. Därför erbjuder vi grupprådgivningar och grundkurser inom livsmedelssäkerhet, livsmedelslagstiftning och utformning av livsmedelslokaler till blivande och etablerade livsmedelsföretag med verksamhet fram för allt på landsbygden. Detta som en del i att utveckla och stödja den västsvenska livsmedelskedjan.

Välkommen till våra kurser!

Starta Livsmedelsverksamhet

Grupprådgivning 

Har du funderingar på att starta en livsmedelsverksamhet?
Vill du veta mer om tillstånd, regler, val av ytmaterial, flöden eller utformningen av din livsmedelslokal?

I så fall är du välkommen att anmäla ditt intresse till våra grupprådgivningar. Utifrån anmälningarna sätts små grupper ihop för träffar på något av Länsstyrelsens olika kontor.

Kostnad: Beroende på antal deltagare kan priset variera
(ca 450 kr/deltagare) Kaffe och kaka, samt dokumentation ingår.

Anmälan till intresselistan görs via Pingpongs kurskalender. Sök på "Starta livsmedelsverksamhet".

Gör din egen HACCP

Grundkurs för småskaliga livsmedelsföretag/flerdagsutbildning

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen genomförs vid tre tillfällen där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten.

Innehåll

 • Bakgrunden till HACCP, dess historia
 • HACCP-systemets sju principer
 • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
 • Produktbeskrivningar, flödesschema
 • Faroanalys
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Datum: kursstart 2 november 2017.

Plats: Vara Folkhögskola

Kostnad: 1200 kr exklusive moms. I priset ingår fika, lunch samt dokumentation och kursintyg.

Anmälan till kursen görs via Pingpongs kurskalender. Sök på "Gör din egen HACCP". 

Livsmedelshygien

Grundkurs för småskaliga livsmedelsförädlare/heldagsutbildning

Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter.

Innehåll

 • Vikten av livsmedelshygien för säker, redlig och ekonomisk mathantering
 • Livsmedelslagstiftningen och dess mening
 • Grundförutsättningar för lokaler, utformning och flöden
 • System för egenkontroll; arbetssätt och rutiner, dokumentation, analys och uppföljning
 • HACCP – en introduktion
 • Smitta och smittkällor, personlig hygien
 • Biologiska (mikroorganismer), kemiska, fysikaliska och allergena faror
 • Märkning av livsmedel – grund

Länsstyrelsen har inom landsbygdsprogrammet upphandlat denna kurs vilket kommer genomföras av Hushållningssällskapet i Väst.

Datum: 10 oktober 2017

Kostnad: 1000 kr exklusive moms. I priset ingår fika, lunch samt dokumentation och kursintyg.

Anmälan till kursen görs via Pingpongs kurskalender. Sök på "Livsmedelshygien".  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Landsbygdsbladet, där annonseras våra aktuella kurser. Skicka in din önskan om att börja prenumerera via e-post till Landsbygdsbladet.Vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 Content Editor

​Via anmälningssystemet pingpong kan du se och anmäla dig till samtliga aktiviteter som görs inom landsbygdsprogrammet.