Utbildningar inom livsmedelssäkerhet

Säkra livsmedel

–grundläggande livsmedelshygien

Två gånger per år arrangerar Länsstyrelsen kurs i grundläggande livsmedelshygien.

I kursen ”säkra livsmedel –grundläggande livsmedelshygien” får du kunskaper i livsmedelssäkerhet och om lagstiftningens krav.

Utbildningen passar livsmedelsföretagare, småskaliga livsmedelsförädlare och anställda i företag som hanterar livsmedel.

Kursens omfattning är en heldag, 8 timmar.

Kostnad: 400 kronor exklusive moms

Följande områden ingår i kursen:

  • Grundförutsättningar
  • Smittor, smittkällor, personlig hygien
  • Livsmedelslagstiftningen –dess mening, krav och kontroll
  • Kort introduktion till HACCP
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Exempel på rutiner, system för egen kontroll, dokumentation
  • Exempel på matförgiftningar  

Gör din egen HACCP

- studiecirkel för småskaliga livsmedelsföretagare

Länsstyrelsen arrangerar även en studiecirkel i HACCP. Kursen omfattar tre kursdagar där teori och praktiska övningar varvas.

HACCP bygger på sju grundprinciper som innebär att man förebygger och undanröjer livsmedelshygieniska hälsofaror, så att företaget levererar säkra livsmedel till sina konsumenter.

Du får hjälp med att analysera din tillverkning/beredning samt kunskaper om vilka risker som kan förekomma i hanteringen och hur du undviker dem.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroanalys och kritiska kontrollpunkter.

Denna studiecirkel genomförs två gånger per år.

Kostnad: 900 kronor exklusive moms.