Offentliga livsmedelsupphandlingar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län stöttar länets kommuner och mindre producenter i arbetet med livsmedelsupphandlingar. Vi vill se en ökning av lokalproducerad mat i länets offentliga kök.
En köksklädd person serverar mat till ett barn

Sedan december 2014 driver vi ett projekt tillsammans med Västra Götalandsregionen. Målet med projektet är att öka produktionen av lokal mat i våra offentliga kök. Inom projektet har vi möjlighet att erbjuda kostnadsfri hjälp och rådgivning till både producenter och kommuner. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Vill du läsa mer om vad projektet har arbetat med hittills kan du läsa mer i slutrapporten för perioden 2014-2016.

Lagen om offentlig upphandling 

Offentliga upphandlingar är en ständigt pågående process från planering, genomförande och utvärdering. En livsmedelsupphandling innebär oftast ett avtal som gäller i 2+2 år. Arbetet styrs av Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och regelverket är gemensamt inom EU. På upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om processen.

Viktigt att ställa rätt krav 

Syftet med upphandlingsreglerna är att myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt och att leverantörerna ska få en möjlighet att tävla på lika villkor. Detta innebär till exempel att det inte är tillåtet att ställa krav på ett visst ursprung, men det är tillåtet att ställa krav på en kvalité. Exempel på hur du kan ställa krav finns också på upphandlingsmyndighetens webbplats, gå in på den gröna fliken som heter "Kriterie-wizard".

Andel svenskt och ekologiskt

Det finns inte någon bestämd definition av vad som är lokalproducerat, därmed är det svårt att mäta andelen lokalproducerat som serveras i länets offentliga kök. Däremot går det att mäta andelen svenskt och ekologiskt. Några gånger om året skickar vi ut en efterfrågan om andelen svenskt och ekologiskt till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Svarsfrekvensen kan variera men inrapporteringen visar på väldigt höga och imponerande siffror

Statistik över andel svenskt kött

Kostnadsfri skollunch 

Sverige och Finland är de enda länderna i världen som erbjuder alla elever i grundskolan kostnadsfri skollunch oberoende av föräldrarnas inkomst. Sedan 2011 är det inskrivet i skollagen att maten som serveras i grundskolan ska vara både avgiftsfri och näringsriktig.

Läs mer om offentliga måltider på Livsmedelsverkets webbplats.

Besök även Skolmatsakademins webbplats, ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland.

Dagar med upphandling i fokus

Den 16 maj anordnade Länsstyrelsen och Naturbruksförvaltningen en dag med både föreläsare och besök på gårdar. Dagen var skräddarsydd för de som arbetar med offentliga livsmedelsupphandlingar i Västra Götalands län.

På förmiddagen pratade länsveterinär Ulf Lövdahl om riskerna med antibiotika och resistenta bakterier. Lärarna Peter och Anna från Sötåsens Naturbruksskola gick igenom vad som skiljer mellan svensk och utländsk djurhållning.

Efter förmiddagens teoripass besökte vi en smågrisproducent, en äggproducent med både KRAV och inredda burar, samt en slaktsvinsproducent. Det blev en mycket informationsrik och uppskattad dag med ett högt tempo och många intryck. Vi fick in många önskemål om andra föreläsare och fler studiebesök så vi planerar för en fortsättning i höst.

Några röster om dagen

  • Tydliggjorde skillnaden mellan svensk/utländsk djurproduktion.
  • Fick med mig kunskap som kan användas vid senare upphandlingar.
  • Tack för ett bra initiativ och ser fram emot nästa gång!
  • Bra och informationsrik dag.
  • Nyttigt att se produktionen.

Nytt tillfälle i höst

Nu arbetar vi med planering av nästa dag, den 24 oktober. Dagen är speciellt anpassad för dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar i Västra Götaland. Är du intresserad av att deltaga får du gärna höra av dig. Vi kommer att vara på Naturbruksskolan Sötåsen. Upphandlingsmyndigheten är inbjuden och vi kommer också att titta på skolans mjölkproduktion.