Primärproduktion

Primärproduktion är första steget i livsmedelskedjan. Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt för att stötta och utveckla jordbruksnäringen. Vår huvudsakliga uppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk i enlighet med Sveriges och EU:s jordbrukspolitik.
Grönsaker

Djurhållning och växtodling

Hos oss kan du få mer information om allt ifrån förprövning av djurstallar till biodling/bitillsyn. Vi arbetar även med frågor kring djurhållning och växtodling.

Registrera primärproduktion

Om du är en primärproducent ska du registrera din anläggning eller verksamhet hos länsstyrelsen. Anledningen är att den mat vi äter ska vara säker och att ingen ska bli sjuk av den.

Läs mer om registrering av primärproduktion.

EU-logga