Livsmedelssäkerhet

Det är viktigt att ta reda på vilka lagar och regler som gäller vid livsmedelshantering. Reglerna är till för att skydda konsumenten.
En fågel på en mattallrik

Det är du som måste se till att ditt livsmedelsföretag uppfyller målen i lagstiftningen: att maten är säker, rätt märkt och att du har rätt kontroller på din egen verksamhet. På Livsmedelsverkets sida för livsmedelsföretag kan du hitta exempel på struktur för den egna kontrollen.

Rådgivning

Vi hjälper dig med råd och vägledning i alla frågor som rör livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien. Kontaktuppgifter finns till höger.  

Utbilda dig i livsmedelshygien

Länsstyrelsen är en av många aktörer som har utbildningar inom livsmedelshygien.

Våra utbildningar inom livsmedelssäkerhet.

Informationsmaterial till livsmedelsföretagare

På följande platser hittar du information riktad till livsmedelsföretagare.

Regler om livsmedelsinformation och märkning

Broschyr om märkning, Livsmedelsverket

Livsmedelsföretagens handbok om märkning

Broschyrer för små livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har tagit fram broschyrer, som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Du kan ladda ned broschyrerna via länkarna nedan:

EU-logga

 Frågor och svar

 Förslag på analysföretag