Animalieproduktion

Vi arbetar för en hållbar utveckling av animalieproduktionen i länet och ett minskat avstånd mellan konsument och producent.

Här hittar du matnyttig information både för dig som är företagare inom branschen och du som är konsument. Vårt mål är att minska avståndet från jord till bord genom ökad kommunikation och kompetens.

Vad är animalieproduktion?

Med animalieproduktion menas kort och gott produktion av livsmedel från husdjur såsom mjölk, kött och ägg. Animalieproduktionen i länet har sedan länge haft en vikande trend, vilket får konsekvenser för miljön, arbetstillfällena och företagandet. Att vända trenden och öka produktionen i länet till förmån för minskad import är prioriterat.

Vi har tillsammans med västra Götalandsregionen anordnat ett antal workshops inom ämnesområdet och ni hittar material från dessa under Material från träffar.

 

 Script Editor