Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på.
En hand med gödselkorn

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler exempelvis Växtnäringsbalans, Precisionsodling, Grovfoderodling med mera.  

På gång just nu

Är ni en grupp lantbrukare som vill fördjupa er i ett område?

Vi kan erbjuda grupprådgivning och medverkan vid lokala möten. Exempel kan vara:

  • vattendragsvandring
  • markförbättrande åtgärder
  • översyn av dränering
  • energieffektivisering

Välkommen att anmäla intresse till Eva Magnusson 010-224 53 06.

Anmäl dig till Greppa Näringen!

Målet med rådgivningen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel, med bibehållen eller ökad lönsamhet för din gård.

I första hand vänder sig Greppa Näringen till dig som har en gård med mer än 50 hektar åkermark eller mer än 25 djurenheter. För att kunna ta del av rådgivningen måste du vara medlem i Greppa Näringen.

Anmäl dig via www.greppa.nu eller skicka in en underskriven anmälningsblankett till Länsstyrelsen.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen, Eva Magnusson,010-224 53 06.   

Vill du veta mer?

Greppa Näringen har en inspirerande webbplats med ett brett utbud av information om växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppas nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

 Logotyp Greppa näringen EU-logga 

 Kontakta oss

Kristian Elwhagen Jocknick
010-224 55 90

Jan Hill
010-224 52 40

Eva Magnusson
010-224 53 06

Lina Wejdmark
010-224 53 03

Amanda Jansson
010-224 52 65

landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

 Blanketter och anvisningar

 Relaterat