Skötselråd för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Vill du veta mera om hur du kan sköta jordkällare, restaurera betesmarker eller hamla träd? Här finner du samlade kompendier som beskriver hur du kan göra.

Samverkan som arbetsmetod

Genom att utveckla samverkan mellan djurhållande företag, markägare, boende, myndighetspersoner, kommuner och föreningar i ett geografiskt område kan man nå långt. Du kan läsa mer om två projekt där mindre grupper arbetat med att hitta gemensamma mål för framtiden. En person från Länsstyrelsen har fungerat som resurs och koordinator. Alla som ville bidra med idéer och till att arbeta i bygdens landskap var välkomna att delta. Mer information och matnyttiga utvärderingar av samverkansprojekten finner du via länkarna nedan.

Projekt Mångfaldig Samverkan

Projekt Samverkan Sjön Östen

 

 Content Editor

Marina Bengtsson
010-224 56 07

Ingvar Claesson
010-224 52 50

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Christer Ivarsson
010-224 53 41

Lars Johansson
010-224 53 61

Karin Persson
010-224 56 01

Erik Linnarsson
010-22 45 261

Kaisa Carlgren
010-22 45 654

landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se