Ett rikt odlingslandskap

Vill du veta mer om hur du kan sköta om odlingslandskapets många natur- och kulturvärden? I betesmarker, slåtterängar och på hela gården? Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag tas om hand med bra skötselåtgärder.

Välkommen att delta!

Information om våra kurser och andra aktiviteter får du genom Jordbiten samt vår kalender här på webbplatsen.

Följ vad som händer i projektet, till exempel besök på gårdar och kurser:

Årets slåtterängsskötare 2018

Kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar med fokus på odlingslandskapets natur- och kulturvärden och dess skötsel. Vi vill bidra till att du kan driva ditt företag med god ekonomi och hög djurvälfärd samtidigt som du bidrar till att miljömålen uppfylls.

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning om vad du kan göra för odlingslandskapets natur- och kulturvärden på din gård. Alla rådgivningar anpassas efter dina frågor och funderingar. De flesta rådgivningar omfattar ett besök på gården. Kontakta gärna någon av oss rådgivare i listan till höger.

Förslag på aktiviteter

Har du önskemål om specifika kurser eller fältvandringar? Vill du ha information om odlingslandskapet vid en träff som din organisation anordnar? Vi genomför också aktiviteter i samarbete med andra organisationer. Hör gärna av dig med dina önskemål.  

Vi vänder oss till dig som är lantbrukare eller markägare med jordbruksmark, liksom till dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet. Vi arbetar med kurser, fältvandringar och personlig rådgivning ute på gårdarna. Vi kan också medverka vid träffar som arrangeras lokalt.

EU-logga

 Kontakta oss

Marina Bengtsson
010-224 56 07

Ingvar Claesson
010-224 52 50

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Christer Ivarsson
010-224 53 41

Lars Johansson
010-224 53 61

Karin Persson
010-224 56 01

Erik Linnarsson
010-22 45 261

Kaisa Carlgren
010-22 45 654

landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

 Content Editor