Frågor och svar - livsmedelssäkerhet

Här hittar du vanliga frågor och svar om livsmedelssäkerhet och livsmedelshantering.

Jag är lammproducent och vill sälja köttlådor. Får jag göra detta och vad gäller?

Slakteriet styckar och förpackar köttet, så att lådorna blir helt klara. Jag hämtar de färdiga köttlådorna på slakteriet och levererar dem direkt hem till kunden.

Svar: Ja, det får du. Men innan du påbörjar försäljningen ska du registrera livsmedelshanteringen hos miljökontoret i din kommun. Kom ihåg att du är skyldig att känna till och uppfylla de regler och krav som ställs på dig som livsmedelsföretagare.  

Vilka är grundförutsättningarna för livsmedelshantering?

Svar: Goda grundförutsättningar är grunden för all livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner. Din egen kontroll omfattar alltså alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs i en anläggning för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Alla rutiner och resultat behöver inte dokumenteras. Det viktiga är att du kan visa för myndigheten hur du kontrollerar att lagstiftningens mål uppnås.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier
 • Specifika krav inom vissa specialområden
 • Faroanalys och HACCP