Förädla råvaran

Om du ska starta ett företag inom livsmedelsförädling kan du söka företagsstöd.

Pengarna kan användas till att göra i ordning en godkänd lokal genom att anpassa en befintlig byggnad eller bygga nytt. Stödet kan också användas till investering i maskiner som ger bättre arbetsmiljö och effektiviserar arbetet eller till utrustning som behövs för verksamheten.

Frågor och svar om företagsstöd.