Ekologisk grisproduktion

Den ekologiska djurhållningen ska fungera i balans med markerna som används för ekologisk foderproduktion. En ekologisk gris kräver daglig utevistelse, större ytor och material att böka i.
Grisar på grönbete. Foto: Camilla svensson

En god djurhälsa ska främjas genom en planerad produktion. Inga rutinmässiga behandlingar får ske och djuren ska ges möjlighet till naturligt beteende.

Genom att särskilt arbeta för fler ekologiska grisar gynnar vi samtidigt omläggningen av växtodling i slättbygd.

Öka antalet ekologiska grisar

Det är brist på ekologiskt griskött. Det finns möjlighet till en betydligt större försäljning till både handel och den offentliga sektorn.

Vad gäller för ekologisk produktion av grisar?

Du kan välja mellan att producera ekologiska grisar enligt EU:s regler eller enligt KRAV:s regler. Båda bygger på samma EU-regler, men KRAV har vissa ytterligare regler. Den största skillnaden är att KRAV-certifierade grisar är ute på bete under minst fyra månader på sommarhalvåret. För EU-certifierade grisar räcker det om de har tillgång till en rastgård att böka och gödsla på.

En annan skillnad är självförsörjningsgraden på foder. I KRAV-certifierad grisproduktion ska den vara minst 50 procent medan EU-reglerna säger minst 20 procent.

Utevistelse
Alla grisar måste ha möjlighet till utevistelse på hårdgjord yta eller annan lämplig mark. Enligt KRAV-reglerna ska grisarna gå på hårdgjord yta vintertid och bete sommartid. Det finns undantag för kravet på utevistelse vid grisning, betäckning och utslaktning.

Behandlingar
Rutinmässiga behandlingar är inte tillåtet enligt ekologisk produktion. Därför är det viktigt att starta med skabbfria djur och sköta omgångsuppfödningen så smittor inte sprids. På bete krävs betesrotation. Det är inte lämpligt att grisarna återkommer oftare än vart tredje år i växtföljden.

Utfodring
Högst 5 procent av fodret får vara konventionellt odlat (av jordbruksursprung). I den konventionella andelen får inte kemiskt extraherade eller genetiskt modifierade fodermedel samt syntetiska aminosyror ingå. Du får ge vissa animaliska foderråvaror av hög kvalitet till grisarna.

Stort arealbehov

Grisar behöver stor areal, dels till foderförsörjningen, dels till utevistelse under betesperioden. Du kan behöva 1,5-2 hektar spannmål per sugga om du ska täcka hela spannmålsbehovet från smågris till slaktsvin. Var noga med att välja en varierad och odlingssäker växtföljd, som även innehåller vall i någon form.

Ta hjälp av en rådgivare

För mer information om rådgivning om ekologisk produktion se Ekologiskt lantbruk

Läs mer

Starta eko - Gris

Foder i ekologisk produktion

Starta eko - Växtodling