Ekologisk fjäderfäproduktion

Ekologiska höns och kycklingar utfodras med ett ekologiskt foder som producerats utan kemikalier och konstgödsel. En god djurhälsa och naturligt beteende ska främjas.

Produktionen av ekologiska ägg bör öka markant och produktionen av ekologisk kyckling bör öka kraftigt. Ekologisk kyckling har en stor efterfrågan. Idag finns bara ett svenskt varumärke, Bosarps kyckling, som producerar ekologisk kyckling i större skala.

Mer ekologiska kyckling efterfrågas av marknaden. Etablering av ekologisk kycklingproduktion i länet är lämplig eftersom det finns ett KRAV-godkänt slakteri för fjäderfä utanför Vara.

Utfodring

Ekologiska höns och kycklingar ska från och med 1 januari 2010 utfodras med foder med minst 95 % godkända ekologiskt odlade råvaror. Den resterande foderandelen, 5 %, kan vara konventionellt producerad men ska vara GMO-fri, ej kemiskt extraherad eller innehålla syntetiska aminosyror.

Ekologisk kyckling ska födas upp extensivt. Slaktas tidigast vid 81 dagars ålder.

Byggnader och utevistelse

Hönsen går fritt inomhus i stallar. Beläggningen är låg, max sju höns per kvadratmeter golvyta. I stallet har hönsen tillgång till rede, sittpinnar och minst en tredjedel av golvytan är ströbädd. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret tillåter.