Ekologisk lammproduktion

Ekologiska får och lamm utfodras med ekologiskt foder som producerats utan kemikalier och konstgödsel. En god djurhälsa ska främjas utan rutinmässiga behandlingar.

2015 var cirka 9 500 av länets 40 000 vuxna får ekologisk certifierade. I västra Götaland finns totalt cirka 1500 fårbesättningar varav 170 är ekologiskt certifierade.

Målet för produktionen av ekologiskt lamm är en ökning av certifierat lammkött. Tillgången på ekologiska lamm var tidigare större än efterfrågan. Nu finns det enligt marknaden efterfrågan för fortsatt utökning. Efterfrågan gäller främst lamm till slakt mellan december och juni.

För att gå över till ekologisk produktion av lamm måste kanske en del ändras i utfodringen eller byggnaderna. Det är för de flesta lammproducenter ganska små förändringar då fåren passar bra i ekologisk produktion.

Ekologiska certifieringar

Ekologiska fårbesättningar kan vara certifierade enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. Besättningar som är KRAV-certifierade är också certifierade enligt EU:s regelverk då den ligger till grund för KRAV:s regelverk. Båda certifieringarna ger möjlighet att söka stöd för ekologisk produktion. 

Läs mer om stöd för ekologisk produktion.    

Läs mer om KRAV.

Läs mer om EU-ekologisk produktion.

Illustration över KRAV:s regelverkUtevistelse

Under betesperioden ska djuren kunna vistas ute under större delen av dygnet.

Behandlingar

Att rutinmässigt avmaska eller avlusa djur med kemiska medel i förebyggande syfte är inte tillåtet. För att undvika att djuren angrips av inälvsparasiter måste betesdriften planeras. Visar djuren tecken på sjukdom ska de genast tas om hand och vårdas på lämpligt sätt.

Utfodring

Andelen kraftfoder i foderstaten får vara högst 40 procent per dag. Till digivande tackor får andelen kraftfoder vara högst 50 procent per dag under de tre första månaderna efter lammningen. Detta innebär att det ställs högre krav på vallfodret än vid konventionell fårskötsel.

Läs mer

Starta eko Lamm

Foder i ekologisk produktion

Starta eko - Växtodling

Vita lamm tillsammans i en ladugård