Ekologisk biodling

I ekologisk biodling söker bina efter nektar och pollen på vilda växter eller ekologiskt odlade grödor.

I ekologisk biodling samlar bina nektar och pollen från grödor som odlats ekologiskt, från vilda växter och skog eller från marker som sköts med så lite miljöpåverkan som möjligt. Bikuporna placeras så att lämpliga marker finns i en 3 km radie runt bigården.

Ett omställningsår

Övergången från konventionell biodling till ekologisk sker under ett omställningsår. Ansökan till kontrollorganet ska ha inkommit före 1 maj för att året ska räkans som ett omställningsår.

Byte av vax

Under omställningsåret ska all vax som tillförs bisamhället från och med 1 maj vara KRAV godkänt. Antingen kan man köpa kravgodkänt vax eller så kan man lämna prover på sitt eget för analys. Om provsvaren godkänns av KRAV så kan man det egna vaxet användas även i fortsättningen. Det går också bra att använda vax från cellock, så kallat täckvax från konventionella biodlingar. 

Viktigt att tänka på

I ekologisk biodling krävs att vinterfodret är ekologisk honung eller ekologiskt socker. Bekämpning av varroakvalstret får endast ske med ekologiska metoder så som drönarutskärning och organiska syror.

Drottningar får inte vingklippas. Utökningen av biodlingen får endast ske med ekologiskt odlade drottningar.

Bikupa av naturligt material

Bikuporna ska i huvudsak bestå av material av naturligt ursprung. Kupan får bestå av platsmaterial, exempelvis frigolit, så länge de utgör mindre än hälften av kupans vikt. Plastramar får inte användas, utan endast trä.

Läs mer

Starta ekobiodling 

Fortbildning inom biodling

Bekämpa varroakvalster

Ekologisk biodling, Jordbruksverkets webbplats

Biodling, bitillsyn, bisjukdomar, anmälan om bisamhälle 

 

 

 

Deltagare i vita skyddsdräkter iakttar en kursledare som hanterar en bikupaOm du är intresserad av att börja med ekologisk biodling kan det vara till hjälp att gå en kurs.
Foto: Karin Jarl