Ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion

Den ekologiska djurhållningen fungerar som en integrerad del i produktionssystemet. En god djurhälsa främjas och djuren får möjlighet till naturligt beteende.

Det som förändras vid en omläggning till ekologisk produktion av mjölk och/eller nötkött är att:

Vallarealen behöver öka. Kraftfodergivan får högst utgöra 40 respektive 50 procent av ungdjurens respektive mjölkkornas dagliga ts-intag (torrsubstansintag). KRAV-certifierade ungdjur får äta högst 30 procent kraftfoder (ts) per dag. Vallfoderkvaliteten måste vara på topp för att kor och ungdjur ska kunna äta stora givor och därmed mjölka och växa bra.

Åtgärder för att ersätta rutinmässiga avmaskningar behöver sättas in. Du måste antingen ge förstagångsbetarna "rena" beten eller ta till andra lösningar, som till exempel tillskottsutfodring.

Förändringar behöver göras i stallen. Liggytan får inte vara spalt, ungdjuren måste gå lösa och korna måste få "regelbunden motion".

Steget över till ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion är dock alltid mer eller mindre stort beroende på hur du driver din produktion idag.

Informationsmaterial
100 % ekologiskt foder
Starta eko - Dikor
Starta eko - Mjölk
Starta eko - Ungnöt
Starta eko - Växtodling

Kossor på grönbete