Bidragskalkyler

En bidragskalkyl används för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ eller för olika produkter, avdelningar eller liknande.

I bidragskalkyler tar man endast med särintäkter och särkostnader. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget, som ska bidra till att täcka företagets övriga kostnader (samkostnader) och ge vinst.

Bidragskalkylering används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Bidragskalkylerna är anpassade till förutsättningarna i Västra Götalands län och omfattar de vanligast förekommande grödorna. Kalkylerna har utarbetats vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Häfte innehållande växtodlings- samt husdjurkalkyler kan även beställas från Landsbygdsenheten.

Liten ordlista

Särintäkter:  Intäkter som uppstår om man väljer att tillverka en ny produkt eller genomföra ett visst projekt eller som upphör om man beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särintäkter är oftast rörliga.

Särkostnader: Kostnader som uppstår om man väljer att tillverka en ny produkt eller genomföra ett visst projekt eller som upphör om man beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särkostnader kallas ibland även för merkostnader. De är oftast rörliga.

Samkostnader: Kostnader som inte påverkas oavsett om man väljer att tillverka en ny produkt eller genomföra ett visst projekt eller ej.

Här hittar du bidragskalkyler för

Ekologisk produktion

Konventionell produktion