Teknik

Teknik och åtgärder som är positiva för miljön är oftast positiva även för lönsamheten i lantbruket. Det är dock viktigt att man gör maskinkalkyler och räknar på maskinekonomin före en investering. Alternativ till egen investering kan ofta vara maskinsamverkan i olika former.

Aktuella maskinkostnader

Maskinkostnadskatalogen tas fram av Maskinkalkylgruppen som består av erfarna rådgivare från hela landet med stora kunskaper inom maskinteknik. Katalogen innehåller kalkylexempel för de vanligaste maskinerna och redskapen i svensk lantbruk. Varje år ses maskinpriser och andra grunddata över.

Katalogen går att beställa här.