Ditt företags ekonomi

Landsbygdsföretagandet ska liksom alla andra företag ge ett tillfredställande ekonomiskt resultat. Här hittar du redskapen som kan hjälpa dig på vägen.
Bidragskalkyl och miniräknare. Foto: Erika Kvarnlöf

Livsmedelsproduktionen och lantbruket är tvingad till effektivisering på grund av att prisutvecklingen på produkterna inte hänger med kostnaderna för insatsmedel.

Redskap för analyser

I ett tufft ekonomiskt läge är det viktigt med bra redskap för analyser. I den ekonomiska analysen är det viktigt att ha strukturerad bokföring och en god produktionsuppföljning för att kunna göra relevanta efterkalkyler.

Fungerar inte ekonomin i företaget behövs förmodligen förändringar. För att värdera olika vägar kan olika bidragskalkyler beräknas och jämföras. I de förändringar som behövs är det viktigt att också beakta de möjligheter till miljöersättningar och stöd som erbjuds via landsbygdsprogrammet.

På sidorna om bidragskalkyler kan du se exempel på olika kalkyler. Dessa kan användas för att räkna på din egen produktion.

Du kan även hitta information om omläggningsprogrammet som hjälper dig att beräkna om det är ekonomiskt fördelaktigt att lägga om din gård till ekologisk produktion.