Omläggningsprogram

För att beräkna om det är ekonomiskt fördelaktigt att lägga om gården till ekologisk produktion finns ett Omläggningsprogram.

Omläggningsprogrammet består av en excel-fil. I programmet kan du göra en gårdsspecifik beräkning av olika alternativ. Beräkningen innefattar både produktionsekonomi och EU-stöd, såväl för växtodling som för djurhållning.

Ladda ner programmet

Omläggningsprogrammet - excelfil 
För att ladda ner omläggningsprogrammet, högerklickar du på länken, välj "spara mål som", samt välj en plats på egen dator att spara filen.