Våra rådgivare

Kontakta gärna våra rådgivare för att få svar på dina frågor eller för ett kostnadsfritt rådgivningsbesök.

Greppa näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Välj mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler exempelvis Växtnäringsbalans, Precisionsodling, Grovfoderodling med mera. Rådgivningen är individuell.

Vill du veta mer om greppa näringen eller kontakta en rådgivare?

Rådgivare: Kristian Elwhagen Jocknick, Jan Hill, Eva Magnusson, Lina Morin, Amanda Jemsund. 

Ett rikt odlingslandskap

Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan genomföra. Inom Ett rikt odlingslandskap arbetar vi för att bevara och synliggöra de stora biologiska och kulturhistoriska värden som finns i odlingslandskapet. Värden som är beroende av skötselinsatser från lantbrukare och markägare.

Hur kombinera du en effektiv betesdrift och god djurvälfärd med skötsel av odlingslandskapets värden?

Vill du veta mer om Ett rikt odlingslandskap eller kontakta en rådgivare?

dgivare: Marina Bengtsson, Ingvar Claesson, Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Christer Ivarsson, Lars Johansson, Karin Persson, Erik Linnarsson, Kaisa Carlgren 

Ekologiskt lantbruk

Inom ekologiskt lantbruk arbetar vi för att tillgången till ekologiska livsmedel ska öka och att du som producent ska få en mer lönsam och miljöanpassad produktion. Vi hjälper dig att klara omläggningen till ekologiskt lantbruk och att förbättra din ekologiska växtodling, trädgårdsodling eller djurhållning.

Vill du veta mer om mer ekologiskt lantbruk eller kontakta en rådgivare?

Rådgivare: Jan Hill, Kirsten Jensen, Anders Ryberg, Amanda Jemsund, Lina Morin, Karin Jarl. 

Landsbygdsturism

Inom Landsbygdsturism arbetar vi för att hjälpa och stötta företag som vill utveckla besöksnäringen på landsbygden. Exempel är boende, hantverk, mat, fiske, hästturism samt natur- och kulturturism. Vi strävar efter att få fler företagare att samarbeta och på så sätt göra företagandet mer konkurrenskraftigt och lönsamt.

Vill du veta mer om landsbygdsturism eller kontakta en rådgivare?

Rådgivare: Lena Björkqvist, Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Erika Kvarnlöf, Anders Ryberg.

EU-logga: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling