Kommersiell Service

Driver du dagligvarubutik, drivmedelsstation eller annan servicepunkt på landsbygden och vill utveckla verksamheten? Nu har du möjlighet att få rådgivning genom landsbygdsprogrammet.
Illustration: Rebecca Elfast

Till att börja med kommer rådgivningen för kommersiell service att ges inom tre teman:

  • Energieffektivisering – analys, åtgärdsförslag och information om stöd inom området.
  • Matsvinn - kan innehålla inventering av varor som generar mycket svinn, att trimma flödet genom butik eller att skapa värde av produkter innan de blir svinn.
  • Grundläggande företagsutveckling – resultatbudget på lång sikt, kundanalys och marknadsföring med mera.

Mindre än halva priset
Syftet med rådgivningen är att ge stöd på vägen mot en hållbar utveckling. Rådgivningen är subventionerad till 70 procent, så du betalar bara 30 procent av kostnaden. Vårt mål är att du ska få nya kunskaper och att rådgivningen blir till nytta för din verksamhet.

Finns det andra behov?
Rådgivning kommer finnas till år 2020. Ser du som driver service på landsbygden behov av rådgivning inom andra områden? Tveka inte att höra av dig till oss.

Aktörer som upphandlats för 2017
Länsstyrelsen har upphandlat flera konsultföretag som nu kan erbjuda rådgivning. Du kan få hjälp att utveckla ditt företag att bli starkare inför framtiden. I listan här nedanför hittar du vem som erbjuder rådgivning inom kommersiell service på landsbygden och inom vilka områden.

Affärsutveckling inom kommersiell service
Hushållningssällskapet Skaraborg, Marianne Bring, 0511-248 51
LMV Konsult, Mikael Vestergård, 076-180 10 85

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker
Hushållningssällskapet Väst, Hugo Westlin, 0521-72 55 35

Matsvinn inom kommersiell service
Hushållningssällskapet Väst, Cecilia Corin, 0521-72 55 61
LC Utveckling, Charlotte Nilsson 070-256 17 19