Behörighetsutbildning för växtskyddsmedel klass 1L och 2L 

För att du lagligen ska få hantera och använda växtskyddsmedel inom jordbruk, skogsbruk, park, golf och trädgårdsodling krävs att du blir godkänd på en behörighetsutbildning. Länsstyrelsen anordnar dessa utbildningar på uppdrag av Jordbruksverket.

För att få använda preparat som hör till klass 1L och 2L måste du vara 18 år och ha genomgått en grundkurs på fyra dagar eller två dagars grundkurs för betning av utsäde samt avlagt godkänt prov. Det finns inga krav på förkunskaper. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att gå en endags fortbildningskurs.

Tre grundkurser och 15 fortbildningskurser anordnas på olika orter i Västra Götalands län från november till mars. Undantaget är kurser med inriktning för växthus, detta erbjuds i Skåne län.  

Vilka regler gäller

2014 började ett nytt regelverk för bekämpningsmedelsanvändningen att gälla. Behörighetsutbildningen är en del i detta.

Förordning, SFS 2014-425

 Föreskrifter om behörighet att använda växtskyddsmedel

Föreskrift och allmänna råd om integrerat växtskydd, SJVFS 2014:42.

Läs mer om integrerat växtskydd 

Från och med 26 november 2015 krävs utbildning för distributörer

Två olika behörigheter

Behörigheten för växtskyddsmedel är numera uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet. Du måste därför välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus (växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen).

Grundkurs för att få en behörighet

”Utomhus”, inriktning för jordbruk och trädgård

Behöver du ett tillstånd för att sprida växtskyddsmedel utomhus går du en fyradagars grundkurs med jordbruksinriktning eller trädgårdsinriktning. 

Tillstånd för användning både ”utomhus” och i ”växthus”

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus går du en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den inriktning du saknar. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Grundkurs

Denna säsong har vi tre grundkurser.

Jordbruk

Naturbruksskolan Uddetorp, Skara den 18, 19, 25 och 26 januari (anmälan senast den 4 januari)

Naturbruksskolan Nuntorp, Brålanda den 7, 8, 14 och 15 mars (anmälan senast den 20 februari)

Specialdag för dig som är ekoodlare och hanterar klassade preparat, exempelvis Sluxx. Kompletteras med tre dagar på någon av grundkurserna.

Naturbruksskolan Uddetorp den 19 januari (anmälan senast den 4 januari)

Park/golf/grönytor/friland

Vara Folkhögskola, Vara den: 1, 2, 8 och 9 februari (anmälan senast den 16 januari)

Inriktningsdag för dig som även vill ha behörighet för växthusanvändning.

Vara Folkhögskola, Vara den 3 februari (anmälan senast den 16 januari)

Anmälan - grundkurs

För att anmäla dig går du in via följande länk: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog

Väl inne i den öppna katalogen väljer du det grundkurstillfälle som passar dig bäst och vid anmälan väljer du alternativet skapa konto.

Anmälan – inriktningsdag eller specialdag

Skicka din anmälan med e-post till behorighet-o.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fortbildningskurs

Du som har ett giltigt tillstånd/kunskapsbevis som går ut den 31 maj 2017 kommer att få ett personligt brev (om vi har rätt adress) med inbjudan och inloggningsuppgifter. Därefter loggar du in i Ping Pong och anmäler dig. 

Det finns olika fortbildningsalternativ men ditt tillstånd kommer bara att omfatta det användningsområde du fortbildat dig i.

  • Om du enbart vill ha ett tillstånd/kunskapsbevis för användning utomhus. Välj antingen en jordbrukskurs eller en trädgårdskurs med inriktning park, golf, grönytor och friland.

  • Om du enbart vill ha ett tillstånd/kunskapsbevis för användning i växthus, (för spridning i och omkring växthus). Använd dina inloggningsuppgifter och välj Skåne län samt växthuskurs.

  • Om du vill behålla möjligheten att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus. Välj den fortbildningskurs du vill gå (utomhus eller växthus) och sätt ett kryss att du vill göra ett utökat prov på kursdagen för att få tillstånd att sprida både utomhus och i växthus. Du kommer att få extra material hemskickat så att du kan läsa in det som vi inte går igenom på kursdagen. Materialet kommer att vara anpassat efter den inriktning du valt. Har du valt att gå en växthuskurs får du extra material som är kopplat till integrerat växtskydd för odling utomhus och vise versa. Du får sedan extra frågor att besvara på provet.

Du kan naturligtvis välja att gå både en utomhuskurs och en växthuskurs men kommer då att faktureras två kursavgifter.

Kursavgift

Grundkurs, fyra dagar            4 400 kr exkl moms
Fortbildningskurs, en dag       2 000 kr exkl moms
Extra inriktningsdag, en dag   1 000 kr exkl moms
Utökad behörighet                    300 kr exkl moms

Har du frågor kontakta oss gärna på e-post: behorighet-o.vastragotaland@lansstyrelsen.se

EU-stöden kan påverkas

Lagar och regler kring växtskyddet måste följas annars kan EU-stöden påverkas. Regelverket som omfattar spridning, rengöring och all annan hantering av växtskyddsmedel ställer stora krav på sprutföraren.

Läs mer om växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Godkända funktionstestare av lantbrukssprutor

En lista på godkända funktionstestare med namn och telefonnummer hittar på Jordbruksverkets webbplats.