Registrering

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Om du inte registrerar din verksamhet riskerar du att inte få bedriva verksamhet där livsmedel eller foder hanteras.

​Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade. Registreringen ligger till grund för den offentliga kontrollen som utförs av länsstyrelserna. 

Du som bara producerar primärprodukter för eget bruk behöver inte registrera dig.

Hur registrerar jag primärproduktion av livsmedel? 

Registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel. Tjänsten vänder sig till dig som är företagare och som producerar livsmedel i primärproduktion.

Gå till e-tjänsten Registrering av livsmedelsanläggning inom primärproduktionen.

Denna e-tjänst kan användas även om du inte har e-legitimation. Du fyller då i e-blanketten som vanligt, men istället för att använda e-legitimation, skriver du ut den och skickar med brev till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg  

Varför ska jag registrera min primärproduktion? 

Syftet med detta är att öka spårbarheten på livsmedel och foder i länet. Det stärker livsmedelssäkerheten och ökar tryggheten för både livsmedelsföretagare och konsumenter. Reglerna om detta är gemensamma för hela EU.

Vad kostar det?

Att registrera sin livsmedelsanläggning i primärproduktion kostar ingenting.

Vad är en anläggning?

En anläggning kan vara en gård, en fastighet eller en båt där produkter hanteras som ett led i primärproduktionen.

Om produktionen bedrivs på flera gårdar som ligger alldeles intill varandra får de räknas som en anläggning även om de har flera fastighetsbeteckningar. Om däremot företaget består av flera gårdar som inte ligger mycket nära varandra räknas varje gård/fastighet där produktion bedrivs som en anläggning.

Kan jag se om jag redan är registrerad?

Du kan se om du redan har registrerat din primärproduktion av livsmedel genom att gå in på Länsstyrelsens e-tjänst, se länk till höger, och ange ditt organisationsnummer i steg 1 i formuläret (går bra även utan e-legitimation).

Verksamheter som inte är primärproduktion

Produktion av primärprodukter för eget bruk omfattas inte av livsmedelslagstiftningen och behöver därmed inte registreras.

Om du är osäker på om din verksamhet är primärproduktion och ska registreras kan du kontakta länsstyrelsen eller läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.