Livsmedel i primärproduktion

Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar hela råvaruproduktionen. Du som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel eller foder i första ledet i livsmedelskedjan är primärproducent.

Exempel på primärproduktion är odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker, uppfödning av nöt, gris och fjäderfä, ägg- och mjölkproduktion, jakt, fiske, fiskodling, hägnat vilt, honungsproduktion och plockning av vilda bär och svampar, liksom lagring och transport.  

Exempel på primärproduktion av livsmedel är:

 • Odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering
 • Odling, skörd och torkning av spannmål på gården
 • Uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt, till exempel kyckling, nötkreatur och får
 • Fiske, odling och insamling levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk på till exempel en fiskebåt
 • Odling av fisk eller musslor och transport av dessa till en livsmedelsanläggning
 • Jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
 • Plockning av vilda bär och svamp
 • Mjölkproduktion och förvaring av mjölk på gården
 • Äggproduktion, hantering och förvaring av ägg på gården
 • Biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen
 • Produktion av groddar, till exempel böngroddar och alfalfagroddar
 • Enklare frukt-, potatis- och grönsakspackerier.

Lagring, hantering och transport på gården, mellan egna anläggningar eller till en första mottagare av primärprodukter räknas också till primärproduktion.

Förädling av primärprodukterna på gården, exempelvis osttillverkning, musttillverkning, kräftkokning eller rökning av fisk, är däremot inte primärproduktion.

Krav på registrering

Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade. Det är företagarens ansvar att registrera sig och att sedan anmäla eventuella ändringar i sin produktion. Registreringen ligger till grund för den offentliga kontrollen som utförs av länsstyrelserna. 

Som livsmedelsproducent i primärproduktionen ska du registrera dina anläggningar hos din länsstyrelse. Anmäl din verksamhet via länsstyrelsernas e-tjänst eller via anmälningsblankett.

Säkra livsmedel

Alla led i livsmedelkedjan, även primärproduktionen, omfattas av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen är till för att vi alla ska vara trygga med att de livsmedel vi äter är säkra. De krav som gäller dig som har primärproduktion kan sammanfattas i två ord: Hygien och spårbarhet. 

I livsmedelslagstiftningen finns krav på att all produktion av livsmedel och foder ska ske på ett hygieniskt sätt och att alla foder- och livsmedelsprodukter ska vara märkta och gå att spåra. 

Läs mer om primärproduktion på Livsmedelsverkets webbplats

Nationella branschriktlinjer

Branschen har tagit fram ett flertal nationella branschriktlinjer för aktörer inom primärproduktionen. De riktar sig till den som odlar grönsaker och bär på friland, odlar spannmål, oljeväxter och trindsäd eller föder upp grisar, lamm eller nötdjur för köttproduktion.

Branschriktlinjer