Foder i primärproduktion

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som är foderföretagare, var och hur du registrerar din anläggning, vad det kostar och vad som kontrolleras.

​Du räknas som foderföretagare i primärproduktionen om du producerar eller hanterar foder till livsmedelsproducerande djur. Om du har någon av följande produktionsinriktningar så är du en foderföretagare:

 • Grisproduktion
 • Nötköttsproduktion och mjölkproduktion
 • Får- och getproduktion
 • Fjäderfä inklusive struts
 • Häst
 • Rennäring
 • Vilthägn
 • Biodling
 • Vattenbruk
 • Övrig animalieproduktion
 • Foderproduktion (växtodling och/eller bete) Blandartjänst Butik och lager
 • Transport

Om någon av de ovanstående områdena stämmer in på din verksamhet så ska du anmäla din anläggning till foderanläggningsregistret.

Registrering

Som foderföretagare ska du registrera dig hos Jordbruksverket. Detta gäller även dig som inte producerar foder men som utfodrar livsmedelproducerande djur.

Registrera dig via Jordbruksverkets e-tjänst. Det går även bra att använda en blankett. Vilken blankett som ska användas beror på vilken verksamhet som bedrivs på foderanläggningen. Blanketterna går att hämta på Jordbruksverkets webbplats men går även att beställa genom Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 0771-223 223. 

Varför måste jag registrera min foderanläggning?

För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Registret utgör en del i EU:s arbete för säkra livsmedel "från jord till bord" och ska användas för kontroller av foderhygien. Om en smitta eller förorening upptäcks i livsmedel eller foder ska registret kunna användas för att spåra och hindra smittspridning.

Kan jag se om jag redan är registrerad? 

Ja, på Jordbruksverkets e-tjänst för att söka foderföretag hittar du alla registrerade foderanläggningar. Du hittar e-tjänsten för att söka foderföretag här.

Kontroll av foderanläggningar?

I Sverige har Jordbruksverket det övergripande ansvaret för foderkontrollen. Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen, det vill säga våra lantbrukare, medan Jordbruksverket kontrollerar resten av foderkedjan.

Vad kontrolleras?

Det som kontrolleras är bland annat:

 • märkningsuppgifter
 • att företaget och dess foder är registrerade hos Jordbruksverket
 • allmän hygien, hygienprogram och företagens egenkontroller
 • företagens riskhantering enligt HACCP-principen
 • användning av fodertillsatser och foderråvaror
 • tillverkning och journalföring av foder som innehåller läkemedel
 • dokumentation och åtgärder avseende reklamationer

Vad händer om jag inte anmäler min foderanläggning eller inte följer de regler som gäller?

Om du inte anmäler din foderanläggning eller följer övriga regler avseende foder riskerar du att inte få bedriva verksamhet där foder hanteras. I förlängningen kan det även innebära att du får böta.

Om du har jordbrukarstöd kan stödets omfattning påverkas om foderregelverket inte följs.