Primärproduktion av foder och livsmedel

​Du ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen om du är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller producent av andra livsmedel eller foder.

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

  • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker
  • Grovfoder och framställning av foderblandningar
  • Uppfödning av nötkreatur, får, gris och fjäderfä
  • Ägg- och mjölkproduktion
  • Jakt, fiske, hägnat vilt, fiskodling och honungsproduktion
  • Plockning av vilda bär och svampar

Du som bara producerar för eget bruk behöver inte göra någon anmälan.

 Läs mer om livsmedel i primärproduktion.

Registrering av primärproduktion

Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade. Det är företagarens ansvar att registrera sig och att sedan anmäla eventuella ändringar i sin produktion. Som livsmedelsproducent i primärproduktionen ska du registrera dina anläggningar hos din länsstyrelse. Läs mer om registrering av primärproduktion.

Primärproduktion av foder

Primärproduktion innefattar också foderproduktion som till exempel grovfoder och foderspannmål samt framställning av foderblandningar. Som foderföretagare ska du registrera dig hos Jordbruksverket. Detta gäller även dig som inte producerar foder men som utfodrar livsmedelproducerande djur. Läs mer om foder i primärproduktion.

Tänk på att

Om du både producerar livsmedel och foder (även om det bara är foder till dina egna djur) måste du vara registrerad både hos Jordbruksverket och hos din länsstyrelse.

Kontroll av livsmedel och foder

Syftet med kontrollen är att den mat du äter ska vara säker och att du inte ska bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga goda kunskaper och lokaler för att klara detta. Länsstyrelsen granskar kommunernas kontroll av livsmedel och foder för att se att denna sköts på ett bra sätt. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs mer om kontroll av livsmedel och foder.

Varför ska jag registrera min primärproduktion?

Syftet med bestämmelserna är att garantera folkhälsan och konsumenternas trygghet genom god livsmedels- och fodersäkerhet. Det är viktigt att du registrerar din anläggning och att du följer övriga regler som gäller för foder och livsmedel. Annars riskerar du att inte få bedriva verksamhet där foder eller livsmedel hanteras. Om du har jordbrukarstöd kan stödets omfattning påverkas om regelverket inte följs.

Vill du veta mer?

Lismedelsverkets information om livsmedelskontroll i primärproduktionen.

Jordbruksverkets information om foder och foderkontroll.

 Broschyr

Broschyr om e-tjänst för dig som producerar livsmedel (pdf, öppnas i ny flik)

 Matlänet

​Vill du veta mer om odling, uppfödning, livsmedelsförädling med mera finns information på sidorna om Matlänet. Där finns även kontaktuppgifter till våra rådgivare.