Köp av jordbruksfastighet

För förvärv av jordbruks- och skogsfastigheter krävs i vissa fall tillstånd. Länsstyrelsen handlägger dessa ärenden. Här hittar du information om hur du går till väga i Västra Götalands län.

Den som förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksfastighet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt Jordförvärvslagen (1979:230).

När krävs tillstånd

För enskilda personer krävs tillstånd i Glesbygdsområden eller Omarronderingsområden. Övriga delar av länet är friområde, där enskilda personers förvärv är helt fria.

För juridiska personer (bolag med flera) krävs alltid tillstånd utom då förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo och fastigheten varken ligger i ett glesbygdsområde eller i ett så kallat omarronderingsområde.

Undantag från lagen

Det finns vissa fall då tillstånd aldrig krävs för enskilda personer. De vanligaste undantagen från lagen är följande:

  • Då förvärvaren redan äger en del i fastigheten
  • Då förvärvet sker genom arv eller testamente
  • Då förvärvet sker genom köp, byte eller gåva från föräldrar, far- eller morföräldrar eller från make/maka

Så här ansöker du 

Fyll i och underteckna ansökningsblanketten. Bifoga kopia av köpeavtal.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Blanketten ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet, annars blir förvärvet ogiltigt.

Avgift 

Ansökningsavgiftens storlek framgår av nedanstående tabell 

​Köparen ​ ​​Typ av område ​ ​​Avgiftsklass ​ ​ ​​Ansökningsavgift, kr*  ​
​Säljaren ​
​Fysisk
person
​Juridisk
person
​Fysisk
person
​Juridisk
person
​Fysisk
person ​ ​
​Friområde​- ​-​Tillstånd behövs inte​Tillstånd behövs inte
​Glesbygds-
område
​5​5​3700​3700
​Omarronderings-
område
​-​-​0**​0**
​Juridisk
person ​ ​
​Friområde​6/8​5​5700/12700
***
​Tillstånd
behövs
inte
​Glesbygds-
område
​6/8​5​5700/12700
***
​3700​​3700
​Omarronderins-
område
​6/8​-​5700/12700
***
​0**

* Belopp enligt ändring i avgiftsförordningen i april 2011 (SFS 2011:216)

** Under förutsättning att området inte även är ett glesbygdsområde, för då gäller avgiften för glesbygdsområdet.

*** Förvärvsegendomens värde uppgår till högst 10 miljoner kr (5 700)/överstiger 10 miljoner kr (12 700).

Betala in avgiften till Länsstyrelsens bankgirokonto 5042-1312 när du skickar in ansökan. Tänk på att ange fastighetsbeteckningen på inbetalningen.