Ansökan om rationaliseringsintyg

Du som äger en lantbruksfastighet och förvärvar skog kan vid beskattning få skogsavdrag enligt förmånligare regler än vid vanliga förvärv. En förutsättning är att Skatteverket betraktar förvärvet som ett så kallat rationaliseringsförvärv.

Om rationaliseringen inte är uppenbar kan Länsstyrelsen göra en bedömning av förvärvet och utfärda rationaliseringsintyg.

Rationaliseringsintyg söker du hos Länsstyrelsen. Bifoga en kopia av överlåtelseavtalet och karta över fastigheterna i din ansökan.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Prövningen av rationaliseringsförvärv kostar 800 kr + moms 25 %. Faktura skickas ut separat efter prövningen.

Länsstyrelsen prövar ansökan utifrån Länsstyrelsens riktlinjer för rationaliseringsintyg. Observera att det är Skatteverket som slutligen avgör om förvärvet är ett rationaliseringsförvärv.

Vill du veta mer?

Läs Västra Götalands läns riktlinjer för rationaliseringsförvärv

Läs mer på Skatteverkets webbplats: 21 kap. 9 och 10 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229).

 

 

 

Barn promenerar i en skog Om du äger en lantbruksfastighet och förvärvar skog kan du ansöka om rationaliseringsförvärv. Foto: Martin Fransson