Ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Mål: ärendet tar 30 dagar

Förvärv av fastighet → tillstånd enligt jordförvärvslagen → förvärvet kan fullföljas.

Vad händer med ditt ärende på länsstyrelsen

När ansökan kommit in bedömer handläggaren om ärendet är komplett. Om något saknas får du besked om vad du ska komplettera med. Beslut tas därefter av länsstyrelsen. Handläggningstiden påverkas av om ansökan är komplett. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden vanligen 1-2 veckor.

I vissa fall krävs förvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet.

På vår sida om köp av jordbruksfastighet kan du läsa mer om vem som behöver förvärvstillstånd, blankett för ansökan, ansökningstid, ansökningsavgift, vad som gäller för juridisk respektive fysisk person.