Vanliga fakturafrågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till oss och som rör de fakturor du fått av Länsstyrelsen, till exempel avgifter för djurskyddskontroller.

Hur betalar jag min faktura?

Använd OCR-numret och det bankgiro som anges på kundfakturan. Då hamnar din betalning på rätt ärende.

Hur vet jag att betalningen är gjord?

Din betalning är gjord när pengarna har bokförts på vårt bankgirokonto. Normalt ser vi din betalning först påföljande bankdag.

Fakturan betalas inte, vad händer?

Länsstyrelsen skickar först ut en påminnelse om att kundfakturan ska betalas. Inkommer ingen betalning trots påminnelsen, så överlämnar Länsstyrelsen ärendet till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skickar i sin tur ut ett inkassokrav till dig innan de eventuellt skickar över fordran till Kronofogdemyndigheten för fortsatt indrivning.

Kan jag få en avbetalningsplan?

Ja, ofta går det att dela upp betalningen. Avbetalningsplanen kostar 170 kr att lägga upp.

Var vänder du dig med frågor?

I följande fall vänder du dig till Länsstyrelsen:

  • Om du vill få information om en faktura.
  • Om du vill ha en avbetalningsplan innan fordran skickats vidare till Kammarkollegiet.

I följande fall vänder du dig till Kammarkollegiet:

  • Fordran har sänts till Kammarkollegiet och du önskar få en avbetalningsplan.
  • Om du vill betala din skuld och fordran är överlämnad till Kammarkollegiet.

Kontaktuppgifter
Ring Länsstyrelsen: 010-224 40 00 (växeln)
Telefontid: 08.00-16.30
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter till Kammarkollegiet, se deras hemsida.