Telefontjänster som ger dig extra stöd

Tre gratis tjänster att använda för dig som behöver lite extra stöd vid samtal till Länsstyrelsen eller andra myndigheter.

Teletal

http://www.teletal.se/

Det är en telefontjänst som är öppen för dig som känner att du behöver stöd under telefonsamtal. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig:

  • Tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet
  • Anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
  • Hjälper dig genom telefonväxlar
  • Är en trygghet och ett stöd för dig

Tolken är med under hela samtalet. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.
För mer information om tjänsten– se länken ovan.

Bildtelefoni

http://www.bildtelefoni.net/   

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk.
Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator, bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. För mer information om tjänsten - se länken ovan.

Texttelefoni

http://www.texttelefoni.se/

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för dig som är döv, hörselskadad eller talskadad att kommunicera med Länsstyrelsen.

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta.
För mer information om tjänsten - se länken ovan.