Telefonlistor

Här finns telefonlistor för vissa av Länsstyrelsens avdelningar och enheter.

Miljöskyddsavdelningen

  • Enheten för miljö- och klimatsamverkan  
  • Enheten för miljöprövning
  • Enheten för miljötillsyn      
  • Enheten för förorenade områden

Naturavdelningen

Samhällsavdelningen

Kulturmiljöenheten

Samhällsbyggnadsenheten

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Vattenavdelningen

  • Enheten för vattenärenden
  • Enheten för vattenmiljö
  • Enheten för fiskförvaltning
  • Enheten för vattenmyndigheten Västerhavet 

Verksamhetsstöd

Kommunikationsenheten

Ekonomienheten

 

Växelns öppettider

010-224 40 00

Växeln är öppen:
8:00-16:30

Expeditionstid:
9:00-15:00

 Content Editor

Receptionen Göteborg
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Receptionen Vänersborg
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Receptionen Mariestad
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30