Telefonlistor

Här finns telefonlistor för vissa av Länsstyrelsens avdelningar och enheter.

Miljöskyddsavdelningen

 • Enheten för miljö- och klimatsamverkan  
 • Enheten för miljöprövning
 • Enheten för miljötillsyn      
 • Enheten för förorenade områden

Naturavdelningen

 • Naturskyddsenheten  
 • Enheten för naturärenden      
 • Enheten för naturförvaltning
 • Viltenheten
 • Enheten för Kosterhavet  

Samhällsavdelningen

Kulturmiljöenheten

Samhällsbyggnadsenheten

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Vattenavdelningen

 • Enheten för vattenärenden
 • Enheten för vattenmiljö
 • Enheten för fiskförvaltning
 • Enheten för vattenmyndigheten Västerhavet 

Verksamhetsstöd

Kommunikationsenheten

Ekonomienheten

 

Växelns öppettider

010-224 40 00

Växeln är öppen:
8:00-16:30

Expeditionstid:
9:00-15:00

 Content Editor

Receptionen Göteborg
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Receptionen Vänersborg
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Receptionen Mariestad
Öppet kl. 09.00-15.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30