E-posthantering

För en effektiv och miljövänlig hantering av ärenden och frågor skickar du ditt e-postmeddelande till vår officiella e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se.

För att vi ska kunna ge dig en god service och ett snabbt svar på e-post är det viktigt att vi får så mycket information om ärendet som möjligt. Det kan exempelvis vara ärendets diarienummer eller andra uppgifter som underlättar vår ärendehandläggning.

Måste man ange personuppgifter?

Det finns inget krav att man ska ange namn när man skriver till en myndighetsbrevlåda, men lämnar du för- och efternamn, postadress och telefonnummer är det enklare för Länsstyrelsen att kontakta dig om det skulle behövas.

Om din e-post innehåller personuppgifter använder vi dem bara för att svara på dina frågor och återsökning av ärenden. E-post som kommer till oss skickas till ansvarig enhet efter registrering.

All inkommen post är allmän handling

All information som du skickar till Länsstyrelsen är en allmän handling. Det innebär att den kan vara offentlig och att allmänhet och massmedia kan ha rätt att läsa den om de begär det. Varje utlämnande av information prövas enligt gällande lagar.  

Tunga filer funkar också

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 15 mb och mer till Länsstyrelsen.