Tydliga och rättssäkra beslut - arbetsseminarium

Byggsamverkan Västra Götaland välkomnar till ett arbetsseminarium om tydliga och rättssäkra beslut. Vi varvar föreläsningar med workshops där vi går igenom processen från första kontakt till slutbesked.

Medverkar gör Tommy Andersson, bygglovshandläggare i Götene kommun med lång erfarenhet och Eveline Savik, samhällsbyggnadschef i Sotenäs kommun jurist med erfarenhet från domstol och Strandskyddsdelegationen.

När: Fredagen den 1 september 2017 kl. 09:30 – 16:00, inledning med fika kl 09:00

Var: På Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2 i Göteborg

På programmet

  • En bra första kontakt – så hjälper vi byggherren att komma vidare
  • Med utgångspunkt från några beslutsexempel från hela lov- och byggprocessen jobbar vi vidare i grupper – viktiga punkter att ha med och bra disposition
  • Motivering av beslut – grunden till förståelse och rättssäkerhet
  • Med utgångspunkt från några verkliga fall övar vi på motiveringar

Därutöver nyheter om lagar, utredningar och om byggsamverkan.

Vem vänder vi oss till?

Målgruppen är bygglovshandläggare, tekniska handläggare, byggnadsinspektörer och andra beslutsfattare i första hand inom Västra Götalands län.

Kostnad och anmälan

300 kr per person för kommuner inom Byggsamverkan och 500 kr per person för övriga, inklusive kursmaterial, lunch och fika. Anmälan så snart som möjligt men senast 18 augusti. Till anmälan

Max antal deltagare är cirka 100 personer, först till kvarn! Bekräftelse och mer information skickas den 23 augusti.

Förberedelser

Inför seminariet får du gärna ha läst igenom Boverkets information om

beslut om lov

startbesked

slutbesked

Frågor

Information om seminariet lämnas av Kajsa Reimers