Traditionell trädskötsel och hamling av lövträd

Workshop på Mysten, Hemsjö den 11 till 12 september

Föreningen Svenska kulturlandskap genomför en workshop om traditionell trädskötsel och hamling av lövträd. Den arrangeras i samverkan med Ett rikt odlingslandskap, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Vad är hamling

Hamling är traditionell lövtäkt för vinterfoder till betesdjuren. Till de hamlade träden är en mycket rik biologisk mångfald knuten. Träden är kanske den allra bästa symbolen för samspelet natur och kultur och de benämns ofta biologisk kulturarv. Välkommen att lära dig mera om hur det går till på en workshop på Mysten, Hemsjö.

Under de två dagarna finns möjlighet att prova på hamling med handredskap. Det blir också demonstration av hamling med motorsåg, mekaniserade sekatörer och stegar. Både säkerhet och effektivt arbetssätt tas upp. Besök i flera marker i trakten med gamla träd ingår också.

Plats och tid

Plats: Mysten, Hemsjö, Alingsås

Tid: 11 september kl 12.00 till 12 september kl 13.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 augusti via Kursinbjudan . Där finner du också mer information om t.ex. resa, boende och mat. Kursavgiften är 500 kronor.

Inbudan i pdf-format

Frågor

  • Nätverket Svenska kulturlandskap:  Hjalmar Croneborg, telefon 0706-15 05 75
  • Länsstyrelsen: Marina Bengtsson från 7 augusti. telefon 010- 22 456 07

Eu-flagga logotyp - träd och staket