Regional konferens om brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att regionalt samordna kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Vad innebär detta? Vilken roll har Länsstyrelsen? Och hur ska Länsstyrelsen arbeta för att stödja kommunerna på bästa sätt?

​Den 6 september kommer vi att behandla dessa och andra frågor kring det brottsförebyggande arbetet i Västra Götaland.

Målgruppen för konferensen är representanter för kommunstyrelsen, kommundirektörer eller kommunchefer samt chef eller annan ansvarig för det brottsförebyggande arbetet på strategisk nivå. Varje kommun (eller stadsdel i Göteborgs stad) kan anmäla upp till fyra deltagare. Målgrupp är även polisområdeschefer, lokalpolisområdeschefer och kommunpoliser i Polisregion Väst.

Datum: Onsdagen den 6 september 2017

Tid: Kl. 10.00–15.00

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg

Program

09.30 Kaffe och smörgås serveras

10.00 Landshövdingen inleder

10.15 Samverkan för ett effektivt brottsförebyggande arbete
Klas Friberg, Polisregionchef i Polisregion Väst

10.30 Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete och det nya brottsförebyggande programmet "Tillsammans mot brott".
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister

11.00 Brottsförebyggande rådets uppdrag och pågående arbete med stöd till lokalt, regionalt och nationellt brottsförebyggande arbete.
Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Presentation och samtal om Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag och det brottsförebyggande arbetet i länets kommuner

14.30 Summering av dagen

15.00 Avslutning

Inbjudan

Kontakt

Vill du ha mer information om dagen eller om du har andra frågor, kontakta Lisa Pedersen, lisa.pedersen@lansstyrelsen.se,
telefon 0707-80 02 69.