Miljökvalitetsnormer vatten för kommuner - utbildning

En dom i EU, den så kallade Weserdomen, har inneburit en ny praxis för hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska användas. Länsstyrelsen bjuder därför in till denna utbildning för kommuner som ges vid två tillfällen i september.

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med miljökvalitetsnormer för vatten och exempelvis arbetar vid kommunens miljö- plan- eller tekniska förvaltningar. 

Tid och plats

Utbildningen har varit

Material från utbildningen

Inledning (öppnar pdf i nytt fönster)

Åtgärdsplan för vatten (öppnar pdf i nytt fönster)

Grundutbildning för kommuner (öppnar pdf i nytt fönster)

Anmälan eller tillstånd (öppnar pdf i nytt fönster) 

Fysisk påverkan (öppnar pdf i nytt fönster) 

Konsekvenser av Weserdomen (öppnar pdf i nytt fönster)

Övergödning (öppnar pdf i nytt fönster)  

Frågor

Hör gärna av dig till Agneta.Christensen@lansstyrelsen.se Vattenavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län