Workshop om informationsdelning och lägesbild

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till en workshop om informationsdelning och lägesbilder vid samhällsstörningar.

​Målet med aktiviteten är att deltagarna ska få en kunskapshöjning kring informationsdelning och lägesbild. Dessa kunskaper ska även sättas i ett praktiskt sammanhang genom diskussioner och gruppövningar.

Datum: Den 12 oktober 2017

Tid: 09.30-16.00

Plats: Gothia Towers, Mässans Gata 24, Göteborg

Anmälan: Senast den 29 september

Inbjudan