Västsverige mot rasism

Utbildningsdag för att öka förståelsen för hur rasismen påverkar människors villkor och samhällets utveckling.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad arrangerar Länsstyrelsen en utbildningsdag – Västsverige mot rasism – i syfte att öka kunskapen och förståelsen för hur rasismen påverkar människors villkor och samhällets utveckling.

Konferensen anordnas i samverkan med: Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering, Interreligiösa centret i Göteborg, Kulturgruppen för resandefolket, Neutrala ungdomsföreningen, Trajosko Drom och Trollhättans Integrationsforum mot rasism.

Dagen riktar sig framför allt till politiker och tjänstepersoner som arbetar med frågorna.

Datum och tid: 6 oktober 08:30-15:30. Fika och registrering från 8.30. Första föreläsning 9.30.

Plats: Folkets hus, Kongresshallen, Göteborg

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och civilsamhällesrepresentanter

Läs program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anmäl dig här (länk till Västra Götalandsregionens webbplats)