Vänerdagen

Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern inbjuder till en gemensam Vänerdag. Värd för dagen är Karlstads kommun.

Tid: Torsdagen den 26 oktober kl. 10:00-15:30.
Samling kl 9:30 med kaffe.

Plats: Värmlands museum, Hörsalen. Sandgrundsudden, 651 08 Karlstad

Anmälan: Anmäl dig senast torsdagen den 19 oktober

Inbjudan

Mer information:
Sara Peilot, tfn 010-224 52 05
e-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Thomas Johansson, tfn 070-34 74 977
e-post: thomas.johansson@lrfkonsult.se