Utbildning i FREDA beskrivning och farlighet - KURSEN FULLTECKNAD

OBS! KURSEN ÄR TYVÄRR FULLTECKNAD

​Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning i att utreda och riskbedöma vid våld i nära relationer med stöd av FREDA beskrivning och FREDA farlighet. Syftet med utbildningen är att erbjuda verksamma inom kommunal socialtjänst ett stöd då våldsutsatthet har identifieras och en utredning har initierats och/eller en riskbedömning behöver genomföras.

Utbildningen hålls under två heldagar i Göteborg och riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst som i sitt arbete utreder våldsutsatthet samt genomför riskbedömningar. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt god kännedom om det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

Innan kursstart rekommenderas deltagarna genomgå webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Tid och plats

Datum:  26 och 27 oktober 2017
Tid: 09.00 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Tillgänglighet: Hiss, tillgänglighetsanpassad toalett

Anmälan

Kursen är fulltecknad!