Tillsynsdag om tillämpning av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till information och vägledning om tillämpningen av de nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till miljöhandläggare, chefer på miljökontor och länsstyrelsen.

Målet och syftet med denna tillsynsdag är bland annat att vägleda tillsynsmyndigheterna om innebörden av de nya BAT-slutsatserna.

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 26 oktober

Plats: Länsstyrelsen i Göteborg ,  Hörsalen Stora Badhusgatan 2, se separat vägbeskrivning.

Program för dagen

Kostnad

300 kr (exklusive moms) per person, inklusive lunch och förmiddags/eftermiddagsfika.

Anmälan

Anmälan till utbildningen gör du längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Anmälan är bindande. Om du uteblir utan avanmälan eller att någon annan ersätter dig så debiterar vi deltagaravgiften.

Läs mer: 

Den 21 februari 2017 publicerades de nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris. Jordbruksverket har tagit fram en vägledning för hur de tolkar BAT slutsatserna och kommer att redogöra för vägledningsmaterialet och bland annat redogöra hur ammoniakavgången ska beräknas. Under dagen kommer företrädare från länsstyrelsen att berätta om kraven gällande statusrapporter för verksamheter med  djurhållning samt de speciella kraven som gäller för IED-verksamheter i tillsyn och prövning. 

Mer information om BAT-slutsatserna finns på Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets hemsida.