Samsjuklighet

Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Vi erbjuder en inspirationsdag med fakta och exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende.

Under dagen får du såväl kunskap om samsjuklighet som goda exempel på konkreta samarbetsmodeller från sjukvård, kommun och brukare.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional beroendevård/missbruksvård samt kriminalvård. Företrädare för brukarorganisationer.

Tid: Torsdag 12 oktober 2017 kl. 09.30–16.15.
Registrering, kaffe/te och smörgås från kl. 09.00. Lunch ingår.

Plats: Kongressalen, Folkets hus, Göteborg.

Avgift: 795 kr exkl. moms

Länk till anmälan hittar du i:

Inbjudan och program