Kvalitet i skyddat boende

Vilka regelverk gäller när min organisation utför socialtjänst? Hur kan vi jobba för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet? Välkommen till en utbildning med fokus på kvalitet i skyddat boende!

Länsstyrelserna bjuder in till en utbildning som ger kunskap om lagstiftning, föreskrifter och andra riktlinjer som reglerar kommuners och ideella organisationers arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta.

Utbildningen är också ett tillfälle att lära mer om systematiskt kvalitetsarbete och ett forum för erfarenhetsutbyte mellan de deltagande verksamheterna. Föreläsningar blandas med grupparbeten och övningar och utbildningen bygger mycket på deltagarnas delaktighet.

Utbildningen genomförs i Göteborg den 6-7 oktober. Mer information om utbildningen och hur du går till väga vid anmälan finns i inbjudan.

Inbjudan